Informuojame, kad:

 1. Šią elektroninę anketą privaloma užpildyti ne anksčiau nei prieš 48 val. iki kelionės pradžios.
 2. Asmens duomenų tvarkytojas – Nacionalinis visuomenės sveikatos centras prie Sveikatos apsaugos ministerijos (toliau – NVSC).
 3. Asmens duomenys renkami ir tvarkomi vadovaujantis – Lietuvos Respublikos žmonių užkrečiamųjų ligų profilaktikos ir kontrolės įstatymu, Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2020 m. gegužės 5 d. įsakymu Nr. V-1067 „Dėl Užkrečiamųjų ligų, galinčių išplisti ir kelti grėsmę, stebėsenos ir kontrolės informacinės sistemos steigimo ir jos nuostatų bei duomenų saugos nuostatų patvirtinimo“ ir Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro – valstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo 2020 m. rugpjūčio 7 d. sprendimu Nr. V-1794 „Dėl keleivių duomenų visuomenės sveikatos tikslais surinkimo organizavimo“.
 4. Duomenys tvarkomi COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) profilaktikos ir kontrolės priemonių įgyvendinimo tikslais.
 5. Duomenų saugojimo terminas – iki ypatingosios COVID-19 ligos epidemiologinės situacijos pabaigos, bet ne ilgiau nei 12 mėnesių nuo elektroninės anketos užpildymo dienos.
 6. Keleivis, kaip duomenų subjektas, turi teisę kreiptis į NVSC dėl duomenų subjekto teisių įgyvendinimo. Daugiau informacijos apie duomenų subjekto teisių įgyvendinimą galite rasti adresu https://nvsc.lrv.lt/lt/asmens-duomenu-apsauga/igyvendinimas.

Rinkdami ir naudodami Jūsų NVSC patikėtus asmens duomenis, mes įsipareigojame:

 • Jūsų asmens duomenis tvarkyti laikantis Bendrajame duomenų apsaugos reglamente (ES) 2016/679 įtvirtintų principų;
 • Tvarkyti Jūsų asmens duomenis teisėtai, tiksliai, skaidriai, sąžiningai ir tokiu būdu, kad būtų užtikrintas tvarkomų asmens duomenų tikslumas, tapatumas, saugumas;
 • Užtikrinti, kad nebūtų tvarkomi pertekliniai asmens duomenys;
 • Tvarkyti Jūsų asmens duomenis ne ilgiau, nei tai yra būtina tais tikslais, kuriais asmens duomenys yra tvarkomi;
 • Vykdyti kitas teisės aktuose numatytas pareigas.
Pildydami telefonu, pasirodžiusiame kalendoriaus lange pasirinkite dabartinius metus spustelėję "2021", tuomet iš sąrašo pasirinkite savo gimimo metus.
pildant kompiuteriu pasirinkti keletą šalių su CTRL

Jeigu Jums reikalingas NEDARBINGUMO PAŽYMĖJIMAS (tik Lietuvos piliečiams / gyventojams) izoliacijos laikotarpiui, kreipkitės į NVSC iki izoliacijos termino pabaigos. Daugiau informacijos https://nvsc.lrv.lt/nedarbingumas

Man taikoma izoliacijos išimtis, vadovaujantis Izoliacijos taisyklių 11.1 papunkčiu, ir patvirtinu, kad turiu išimtį įrodančius dokumentus ir galėsiu juos pateikti pareigūnams, vykdantiems tikrinimus (pasirinkite vieną iš žemiau pateiktų išimčių).
izoliacijos taisyklėmis Jeigu nurodėte, kad lankėtės šalyse, iš kurių grįžus netaikoma izoliacija, užpildžius visus privalomus laikus ir pateiktus šią anketą, izoliacija Jums nebus taikoma